Header
Startsidan  |  Produkter & Tjänster  |  Samarbetspartners  |  Kontakta oss

ARKFORMNING

Rapid-Köthen arkformare

Finns i manuellt och automatiskt utförande. Båda tillverkar standardiserade ark diam. 200 mm enligt ISO 5269/2, DIN 54358., De olika momenten fyllning, omrörning, avvattning, vakuum är manuellt styrda med en enkelt vred eller enligt förprogrammerade uppehållstider (automatisk version).
Arken guskas och överförs till torkarna där de upphettas under tryck tills de torkat. Instrumentet kan beställas med en upp till fyra parallella torkar.
För den automatiska versionen finns även (som tillval)möjlighet till kontrollerad bakvattenåterföring, vilket kan vara önskvärt t ex vid retentionsutvärderingar.
Möjlighet att använda olika sorters viror finns genom ett medföljande verktyg som spänner viraduken över en metallring.

Cylindrisk arkfomare, manuell eller halvautomatisk

För standardiserade handark diam. 159 mm enligt ISO 5269/1, SCAN C26, TAPPI T205.
Den manuella varianten är den klassiska cylindriska arkformen, bänkmonterad med perforerad omrörare och manuell guskvals.
Den halvautomatiska modellen är inbyggd i en fristående bänkmodul och har digital programmerbar timer, omrörning med tryckluft, och pneumatiskt styrd guskning.

Vi kan även leverera rektangulära arkformare.

 

De cylindriska och rektangulära arkformarna används med separat arkpress och tork, t ex TMI Sheet Press och Speed Dryer.

 

Copyright © 2004 Paper Test Equipment AB
Paper Test Equipment AB, Box 8088, 163 08 SPÅNGA
Epost: info@pte.se Telefon: 08-36 44 40