Header
Startsidan  |  Produkter & Tjänster  |  Samarbetspartners  |  Kontakta oss

LJUSHETS- OCH FÄRGMÄTNING

Technidyne ColorTouch PC.

Färgmätare med en mycket flexibel programvara för alla sorters färgutvärderingar. Möjlighet att designa egna specifika analys- och resultatfunktioner med kapacitet att analysera data från flera olika mätningar och utvärdera trender. Man kan skapa egna formulär för att presentera resultaten.

Innehåller 10 färgskalor, 6 ljuskällor, (4 kalibrerade och 2 användardefinierade), 10 standard-illuminanter, 2 standard observers (CIE 2° och 10°). Även ERIC-funktion (residual ink) finns som tillvalsmöjlighet.

Via en inbyggd digitalkamera kan aktuellt mätområde inspekteras.

 

Copyright © 2004 Paper Test Equipment AB Paper Test Equipment AB, Box 8088, 163 08 SPÅNGA
info@pte.se Telefon: 08-36 44 40