Header
Startsidan  |  Produkter & Tjänster  |  Samarbetspartners  |  Kontakta oss

SERVICE

En viktig del i inköpet av ett instrument är att servicen fungerar bra så att onödiga avbrott undviks.
Vi erbjuder serviceavtal som utformas efter kundens behov – en försäkran om att instrumentet alltid är kalibrerat och i funktionellt skick.

Vi gör tillsammans upp om ett lämpligt serviceintervall för varje instrument.  

 

 

Copyright © 2004 Paper Test Equipment AB

Paper Test Equipment AB, Box 8088, 163 08 SPÅNGA
info@pte.se Telefon: 08-36 44 40